SWOT analiza


Opis:
:

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na kratko predstavi notranje značilnosti projekta in v povezavi z njegovo realizacijo; omogoča analiziranje alternativnih razvojnih scenarijev.


Vir: Burkeljca, M., Zaletel, B. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Ljubljana: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.


Primer:
: