Tehnološki načrt


Opis:
:

Je osnova za vsako načrtovanje in projektiranje projektov, kjer so projekti vir različnih emisij v okolje in v delovno okolje, se uporabljajo nevarne snovi ali se le te skladiščijo in podobno. Tehnološki načrt je sestavni del projektne dokumentacije za IDZ, PGD in PID.


Vir: Marbo d. o. o. Bled (2013). Projektiranje in gradnja. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.marbo-bled.si/index.php/projektiranje-in-gradnja.


Primer:
: