Izravnalna energija


Opis:
:

Je električna energija, ki je potrebna za izravnavo odstopanj dejanske porabe in proizvodnje v določenem trenutku od napovedane porabe in proizvodnje.


Vir: Energetski zakon, Ur.l. RS 27/2007


Primer:
: