Lokalni energetski koncept

Kratica: LEK
Opis:
:

Je koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.


Vir: Energetski zakon, Ur.l. RS 27/2007


Primer:
: