Varčevalni potencial


Opis:
:

Je delež energije v skupnem obsegu rabe energije pri porabniku, ki ga je možno znižati z ekonomsko utemeljenimi vlaganji.


Vir: Energetski zakon, Ur.l. RS 27/2007


Primer:
: