Načrt upravljanja voda

Kratica: NUP
Opis:
:

Določa podrobnejšo vsebino, način priprave načrtov upravljanja voda in njihovo obliko.  


Vir: Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, Ur. l. RS 26/2006


Primer:
: