Sprejemnik sončne energije


Opis:
:

SSE. Sestavni del solarnega sistema za ogrevanje sanitarne vode, ki spreminja sončno energijo v toploto. Ta služi večinoma za ogrevanje sanitarne vode, lahko pa tudi za podporo ogrevanju zgradbe. SSE je sestavljen iz prosojnega pokrova in absorberja. V absorberju je nosilec toplote, ki sprejme abstobirano toploto in jo oddana naprej v sistem (prek prenosnika toplote do hranilnika toplote, kjer se ogreva npr. sanitarna voda). Obstajata dva tipa SSE.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 120


Primer:
: