Test Blower Door


Opis:
:

Postopek za preverjanje zrakotesnosti zgradbe. Z ventilatorjem se ustvari v zgradbi podtlak ali nadtlak in sočasno meri volumenski pretok. Določi se karakteristična vrednost urnega pretoka zraka pri tlačni razliki 50 Pa. Rezultat testa Blower Door je številsko razmerje med izmerjeno karakteristično vrednostjo in celotnim volumnom zraka v zgradbi in označuje, kolikokrat na uro se izmenja celotni volumen zraka v zgradbi (skozi netesna mesta) pri tlačni razliki 50 Pa.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 120


Primer:
: