Toplotna prehodnost


Opis:
:

Karakteristika, ki pove kakšen energijski tok steče skozi 1 m2 površine gradbenega elementa pri temperaturni razliki 1 K. Vključuje prevajanje, konvekcijo in sevanje. Čim nižja je toplotna prehodnost, tem boljša je toplotna izolativnost. Enota W/m2K.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 120


Primer:
: