Toplotna prevodnost


Opis:
:

Snovna lastnost gradiva, določena po srednji delovni temperaturi in vlažnosti gradiva, ki pove kakšen toplotni tok steče skozi 1 m2 homogene plasti gradiva debeline 1 m, pri temperaturni razliki 1 K. Čim manjša je toplotna prevodnost, tem boljša je toplotna izolativnost gradiva. Enota je W/mK)
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 120


Primer:
: