Toplotni dobitki sončnega obsevanja


Opis:
:

Toplota dovedena v prostor zaradi sončnega obsevanja.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 121


Primer:
: