Vračanje toplote odpadnega zraka


Opis:
:

V prezračevalno napravo je vgrajen prenostnik toplote (rekuperator), ki izrabljenemu iztopajočemo zraku odvzame toploto in z njo ogreje hladni vstopajoči zrak.
Vir: Zbašnik - Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 121


Primer:
: