Hranilnik toplote


Opis:
:

Element, ki shranjuje toploto.To so lahko gradbeni elemetni gradiv, ki imajo veliko toplotno specifično kapaciteto ali pa voda, zemlja ali kamenje. Manjši hranilniki imajo nekajurno do nekajdnevno zalogo toplote. Večji, sezonski hranilniki toplote shranjujejo toploto za daljši čas, (npr. poleti shranjena toplota lahko služi za zimsko ogrevanje zgradb.)
Vir: Zbašnik -Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 118


Primer:
: