Zrakotesnost


Opis:
:

Zrakotesnost označuje delež celotne površine zraka, ki preide skozi ovoj zgradbe v eni uri pri tlačni razliki glede na okolico. Enota je 1/h.

Z zrakotesnostjo označujemo intenzivnost nekontroliranega pretoka zraka skozi konstrukcijo v zgradbo ali iz nje zaradi tlačne razlike.
Zrak lahko nekontrolirano teče v dveh smereh in sicer od zunaj navznoter in od noter navzven.
Vir: Zbašnik -Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 75-79,121


Primer:
: