Toplotna izolacija


Opis:
:

Toplotna energija prehaja skozi gradbene konstrukcije iz prostorov  z višjim temperaturnim nivojem proti prostorom z nižjim temperaturnim nivojem na več načinov: s sevanjem, s konvekcijo in s prevajanjem. Z vgradnjo primerne debeline kakovostnega toplotnoizolacijskega gradiva lahko učinkovito preprečimo vse tri načine prehajanja toplotne energije – s tem pa tudi energijske izgube v stavbah.


Vir: Žitnik, J., Žitnik, D., Berdajs, A., Gruden, T., Jurček, R., Slokan, I., idr. (2008). Gradbeniški priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.


Primer:
: