Okna


Opis:
:

Okno je danes eden najbolj specializiranih sestavnih delov fasadne lupine (Brezar, 1995). Hišo je treba zasnovati in graditi tako, da je ustrezno energijsko orientirana, da so prostori v njej energijsko čim bolj optimalno razporejeni, materiali in elementi konstrukcije ter celotna zunanja površina stavbe, torej tudi okna, pa morajo omogočati učinkovito upravljanje energijskih tokov (DELO IN DOM, 2013).


Vir: Brezar, V. (1995). Stavbarstvo - strehe. Študijsko gradivo. Ljubljana: Založniška dejavnost fakultete za gradbeništvo, DELO IN DOM (2013). Gradimo hišo: Okna so energijski element. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.deloindom.si/novogradnje/gradimo-hiso-okna-so-energijski-element.


Primer:
: