Kontrolirano prezračevanje


Opis:
:

Je prezračevanje, pri katerem se zamenjava odvodnega zraka z zunanjim zrakom doseže z mehansko napravo.
Vir: Zbašnik -Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 118


Primer:
: