Žaluzije


Opis:
:

Žaluzije so v betonskem kanalu za zajem in odvod zraka. Kanal varujejo pred padavinami, vdorom ptic in večjih delcev raznih snovi.


Vir: Instalater (18. 2. 2009). Zajem in odvod zraka. Najdeno 30. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.instalater.si/clanek/91/Zajem-in-odvod-zraka.


Primer:
: