Zvočna zaščita


Opis:
:

Posebno pozornost namenimo vodenju inštalacij skozi zidove in plošče. Stike s konstrukcijo zapolnimo z izolacijskim materialom. Izvore vibracij izoliramo z elastičnimi podlogami.


Vir: Žitnik, J., Žitnik, D., Berdajs, A., Gruden, T., Jurček, R., Slokan, I., idr. (2008). Gradbeniški priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.


Primer:
: