Strešna kritina


Opis:
:

Pri strešni kritini moramo upoštevati: arhitekturo objekta, podnebne razmere, ekonomičnost.  Glede na vrsto kritine določamo naklon strešine. Za kritino lahko izberemo naslednja gradiva: žgani izdelki iz gline, nežgani izdelki, naravni kamen, rastlinski material, bitumenski izdelki, pločevine, steklo, plastične mase v obliki folij.


Vir: Žitnik, J., Žitnik, D., Berdajs, A., Gruden, T., Jurček, R., Slokan, I., idr. (2008). Gradbeniški priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.


Primer:
: