Kondenzacija


Opis:
:

Kondenzacija je nasprotni proces izparevanja oziroma fazni prehod, pri katerem snov preide iz plinastega v kapljevinsko agregatno stanje. Kondenzacija se vrši pri temperaturi vrelišča in je odvisna od tlaka.


Vir: Instalater (2009). Kondenzacija. Najdeno 29. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.instalater.si/clanek/119/Kondenzacija.


Primer:
: