Relativna vlažnost


Opis:
:

Relativna vlažnost je določena kot razmerje med absolutno vlažnostjo in nasičeno vlažnostjo (največjo mogočo absolutno vlažnostjo) pri določeni temperaturi.


Vir: Janez Strnad (1977). Fizika, 1. del. Mehanika, toplota. Ljubljana: Državna založba Slovenije.


Primer:
: