Mehansko prezračevanje


Opis:
:

Glej kontrolirano prezračevanje


Primer:
: