Konvektor


Opis:
:

Konvektor je sestavljen iz ogrevalne cevi, katera je zaradi povečanja ogrevalne površine opremljena z navlečenimi aluminijastimi lamelami, eliptične ali kvadratne oblike in v določenih medsebojnih razmikih. V mnogih primerih predstavljajo najprimernejši prenosnik toplote za ogrevanje.


Vir: Instalater (9. 8. 2010). Ogrevalni konvektorji. Najdeno 30. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.instalater.si/clanek/207/Ogrevalni-konvektorji


Primer:
: