Toplovodno ogrevanje


Opis:
:

Toplovodno  centralno ogrevanje deluje s temperaturo medija v predtoku, ki lahko znaša okoli 90 oC. Medij v obtoku je voda, ki je pod atmosferskim tlakom.


Vir: Instalater (3. 7. 2009). Načini ogrevanja. Najdeno 30. 10. 2013 na spletnem naslovu: http://www.instalater.si/clanek/140/Nacini-ogrevanja.


Primer:
: