Ničenergijska hiša


Opis:
:

Je energijska varčna hiša, ki v letnem povprečju celotno energijo (toplotna in električna energija) pridobi iz sončne energije, vendar ni neodvisna od javnega energetskega omrežja. Poleti presežek električne energije odvede (shrani) v omrežje in da na razpolago drugim uporabnikom, pozimi pa zajema energijo iz javnega energetskega omrežja. Letna bilanca je izravnana.
Vir: Zbašnik -Senegačnik, Martina., 2007.: Pasivna hiša., Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, str. 118


Primer:
: