Diskontna stopnja


Opis:
:

Je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom. Izraža ovrednotenje prihodnjih stroškov in koristi v primerjavi s sedanjimi.

Splošna diskontna stopnja pri javnih proračunskih investicijah je trenutno (leto 2007) v Sloveniji 7 odstotkov. Spremembo lahko določi minister pristojen za finance skupaj z ministrom za razvoj.

Družbena diskontna stopnja kaže družbeni pogled na to, kako se ovrednotijo prihodnje koristi in stroški v primerjavi s
sedanjimi. Kadar kapitalski trg ni popoln, se lahko razlikuje od finančne diskontne stopnje.

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 60/2006


Primer:
: