Investicijski program

Kratica: IP
Opis:
:

Je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko
odločitev.


Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.l. RS 60/2006


Primer:
: